Иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь

Нэр Дугаар Баталсан огноо
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ХЭЛТСИЙН ДАРГА НАРЫН ИРГЭД ХҮЛЭЭЖ АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 1 2018.10.16