АЛБАН ДААЛГАВАР

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Цаг үеийн ажлыг эрчимжүүлж, төрийн албаны сахилга хариуцлага, үйлчилгээний соёл, хүртээмжийг шинэ шатанд гаргах тухай 8 2018-10-15