Жилийн эцсийн тайлан

Тайлант онд хэлтсийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, өмнөх оны алдаа зөрчлийг давтахгүйгээр ололт амжилтаа бататгах, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд хуулийн хүрээнд түргэн шуурхай хүргэх, байгууллагын үйлчилгээний стандарт, ажилтнуудын иргэдтэй харилцах харилцааны байдалд ихээхэн хяналт тавьж ажиллалаа.  Дэлгэрэнгүй...

Та энд байна: Home Хууль эрх зүй УБХ-ийн даргын тушаал 2015 он Жилийн эцсийн тайлан

Холбоо барих

Ховд аймаг, ЗДТГ-ын байр, 1 давхар

Утас: